Giải Bài 1 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

1

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(4.25 – 12.5 + 170:10\);

b) \(\left( {7 + {3^3}:{3^2}} \right).4 – 3\)

c) \(12:\left\{ {400:\left[ {500 – \left( {125 + 25.7} \right)} \right]} \right\}\)

d) \(168 + \left\{ {\left[ {2.\left( {{2^4} + {3^2}} \right) – {{256}^0}} \right]:{7^2}} \right\}\).

Video hướng dẫn giải

– Thực hiện các phép tính trong ngoặc ( ), đến ngoặc [ ], đến ngoặc {}.

– Thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa. Nếu có phép nhân hoặc chia hai lũy thừa cùng cơ số thì thực hiện phép tính đó trước.

– Thực hiện phép nhân chia rồi đến phép cộng, trừ.

Lời giải chi tiết

a)

    4 . 25 – 12 . 5 + 170 : 10 

= (4 . 25) – (12 . 5) + (170 : 10) 

= 100 – 60 + 17 

= 40+17

= 57

b)

   \(\left( {7 + {3^3}:{3^2}} \right).4 – 3\)

\(\begin{array}{l} = \left( {7 + {3^{3 – 2}}} \right).4 – 3\\ = \left( {7 + 3} \right).4 – 3\\ = 10.4 – 3\\ = 40 – 3\\ = 37\end{array}\)

c)

   12 : {400 : [500 – (125 + 25 . 7)}

= 12 : {400 : [500 – (125 + 175)}

= 12 : (400: 200)

= 12 : 2

= 6

d)

   \(168 + \left\{ {\left[ {2.\left( {{2^4} + {3^2}} \right) – {{256}^0}} \right]:{7^2}} \right\}\)

\(\begin{array}{l} = 168 + \left[ {2.\left( {16 + 9} \right) – 1} \right]:49\\ = 168 + 49:49\\ = 168 + 1\\ = 169\end{array}\)

Loigaihay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here