Giải Bài 1 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Số 1 có phải là ước chung của hai số tự nhiên bất kì không? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

Số tự nhiên n là ước chung của hai số tự nhiên a và b nếu n vừa là ước của a vừa là ước của b.

Lời giải chi tiết

Số 1 là ước chung của hai số tự nhiên bất kì. Bởi vì tất cả các số tự nhiên đều có ước là 1.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here