Giải Bài 1 trang 42 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Cho các số 36, 37, 69, 75. Trong các số đó:

a) Số nào là nguyên tố? Vì  sao?

b) Số nào là hợp số? Vì sao? 

Video hướng dẫn giải

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 có nhiều hơn 2 ước

Lời giải chi tiết

a) Số 37 là số nguyên tố. Vì có 2 ước số là 1 và chính nó.

b) Số 36, 69, 75 là hợp số. Vì:

36 chia hết cho 2 nên có thêm một ước là 2(Khác 1 và 36).

69 chia hết cho 3 nên có thêm một ước là 3 (Khác 1 và 69).

75 chia hết cho 5 nên có thêm một ước là 5 (Khác 1 và 75).

Loigaihay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here