Giải Bài 1 trang 34 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Chỉ ra bốn bội của số m, biết:

a) m = 15;              b) m = 30;            c) m = 100.

Video hướng dẫn giải

– Tìm các số chia hết cho từng giá trị của m.

Lời giải chi tiết

a) m = 15;   

Bốn bội của 15 là: 0, 15, 30, 45.      

b) m = 30;     

Bốn bội của 30 là: 30; 60; 90; 150.

c) m = 100.

Bốn bội của 100 là: 400; 500; 700; 800.

Chú ý: Em có thể chọn các bội khác của m

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here