Giải Bài 1 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0


 • Giải Bài 2 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Tính giá trị của biểu thức:
  a) 143 – 12.5
  b) 27.8 – 6:3;
  c) 36 – 12:4.3 + 17


 • Giải Bài 3 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Tính giá trị của biểu thức:a) 3^2.5^3+9^2; b) 8^3:4^2-5^2;
  c) 3^3.9^2-5^2.9+18:6


 • Giải Bài 4 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Tính giá trị của biểu thức: a) 32- 6.(8-2^3)+18; b)(3.5-9)^3.(1+2+3)^2+4^2


 • Giải Bài 5 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Tính giá trị của biểu thức:a) 9 234: [3.3.(1+8^3)];b)…..


 • Giải Bài 6 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Trên 1 m2 mặt lá có khoảng 30 000 lỗ khí. Tính tổng số lỗ khí trên hai chiếc lá có diện tích lần lượt là 7 m2 và 15 m2

 • BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here