Giải Bài 1 trang 21 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Tìm các số thích hợp ở  

a) \(a.0 = \)

b) \(a:1 = \)

c) \(0:a = \)(Với \(a \ne 0\)).

Video hướng dẫn giải

Điền số thích hợp của chỗ trống.

Lời giải chi tiết

a) \(a.0 = 0\)

b) \(a:1 = a\)

c) \(0:a = 0\left( {a \ne 0} \right)\)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here