Bài 7 trang 83 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1 Tính một cách hợp lí: a) (- 16) . (- 7) . 5; b) 11 . (- 12) + 11 . (- 18); c) 87 . (- 19) – 37 . (- 19); d) 41 . 81 . (- 451) . 0 Xem lời giải

0

Bài 7 trang 83 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1
Tính một cách hợp lí: a) (- 16) . (- 7) . 5; b) 11 . (- 12) + 11 . (- 18);
c) 87 . (- 19) – 37 . (- 19); d) 41 . 81 . (- 451) . 0

Xem lời giải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here