Bài 3 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1 Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước. a) 81, cơ số 3; b) 81, cơ số 9; Xem lời giải

1

Bài 3 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1
Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước.
a) 81, cơ số 3; b) 81, cơ số 9;

Xem lời giải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here