Bài 2 trang 13 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1 Đọc và viết: a) Số tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số khác nhau; b) Số tự nhiên nhỏ nhất có bảy chữ số khác nhau; c) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có tám chữ số khác nhau; d) Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có tám chữ số khác nhau; Xem lời giải

0

Bài 2 trang 13 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1
Đọc và viết: a) Số tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số khác nhau;
b) Số tự nhiên nhỏ nhất có bảy chữ số khác nhau;
c) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có tám chữ số khác nhau;
d) Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có tám chữ số khác nhau;

Xem lời giải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here