Giải bài 8 trang 102 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều>

1

Đề bài

Những phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của parabol?

a) \({y^2} =  – 2x\)

b) \({y^2} = 2x\)

c) \({x^2} =  – 2y\)

d) \({y^2} = \sqrt 5 x\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Phương trình chính tắc của parabol là: \({y^2} = 2px\left( {p > 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

Những phương trình chính tắc của parabol là: b), d)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here