Giải bài 10 trang 102 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều>

2

Đề bài

Viết phương trình chính tắc của đường parabol, biết tiêu điểm \(F\left( {6;0} \right)\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Phương trình chính tắc của parabol là: \({y^2} = 2px\left( {p > 0} \right)\), trong đó tiêu điểm là \(F\left( {\frac{p}{2};0} \right)\) và phương trình đường chuẩn là: \(x + \frac{p}{2} = 0\).

Lời giải chi tiết

Do parabol có tiêu điểm  là \(F\left( {6;0} \right)\) nên ta có \(\frac{p}{2} = 6 \Leftrightarrow p = 12\)

Vậy phương trình chính tắc của parabol là: \({y^2} = 24x\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here