[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Đồng hồ – thời gian

0

1. Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ? (Hình bài 1 trang 150, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, chú ý kim ngắn và kim dài của đồng hồ chỉ vào các số nào và đọc giờ của mỗi đồng hồ:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Đồng hồ - thời gian

2. Chọn đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 2 trang 151, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, chú ý kim ngắn và kim dài của đồng hồ chỉ vào các số nào và đọc giờ của mỗi đồng hồ rồi chọn bức tranh vẽ thích hợp tương ứng với mỗi đồng hồ:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Đồng hồ - thời gian

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Đồng hồ - thời gian

3. a, Đặt kim ngắn mỗi đồng hồ cho thích hợp: (Hình bài 3 trang 152, SGK Toán 1)

b, Kể chuyển theo các tranh trên.

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, đặt kim ngắn vào mỗi đồng hồ mà em thấy phù hợp với mỗi bức tranh:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Đồng hồ - thời gian

b, Từ hình phần a, em kể lại chuyện tương ứng với mỗi bức tranh:

– Vào buổi sáng, bạn nhỏ thức dậy lức 6 giờ.

– Lúc 7 giờ sáng, bạn nhỏ chào mẹ và đi đến trường.

– Buổi chiều, bạn nhỏ đi học về lúc 5 giờ.

– Buổi tối, bạn nhỏ tắm lúc 6 giờ.

– Bạn nhỏ xem ti vi lúc 7 giờ

– Buổi tối, 8 giờ bạn nhỏ soạn sách vở cho vào cặp.

4. Bạn Châu đi từ thành phố về que. Đặt kim ngắn vào mỗi đồng hồ cho thích hợp: (Hình bài 4 trang 152, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát tranh, đặt kim ngắn vào mỗi đồng hồ cho thích hợp.

Ví dụ:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Đồng hồ - thời gian

Buổi sáng, bạn Châu cùng bố đi từ thành phố về quê lúc 7 giờ. Đến 11 giờ trưa, bạn Châu về đến quê.