[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 137: Vần ít gặp

1

1. Làm quen

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 137: Vần ít gặp

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là cái xoong
  • Bức ảnh thứ hai là chiếc quần soóc
  • Bức ảnh thứ ba là chiếc đèn tuýp
  • Bức ảnh thứ tư là đường ngoằn ngoèo
  • Bức ảnh thứ năm là cây nguều ngoào
  • Bức ảnh thứ sáu là khuỷu tay

2. Tiếng nào có vần oap? Tiếng nào có vần uâng?

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 137: Vần ít gặp

Hướng dẫn:

Tiếng có vần oap là: oạp

Tiếng có vần uâng là: khuâng

3. Tập đọc: Ý kiến hay

Thỏ và các bạn ra biển nghỉ hè.

Đêm ấy, cả bọn lên boong tàu. Trăng sáng hơn đèn tuýp. Thỏ mở đàn oóc, hát vang. Mèo tỉu nghỉu vì vừa câu hụt con cá to cũng “ngoao ngoao” hòa giọng. Vượn làm xiếc, tay nguều ngoào đu đưa trên sợi dây buồm ngoằn ngoèo.

Còn sóc, nó bâng khuâng nghe sóng vỗ ì oạp. Nó bảo: “Tớ muốn kiếm vỏ ốc biển tặng mẹ”. Cả bọn ồ lên: “Ý kiến quá hay!”.

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 137: Vần ít gặp

? Ghép đúng:

Hướng dẫn:

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 137: Vần ít gặp