[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 136: oai, oay, uây

0

1. Làm quen

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 136: oai, oay, uây

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là chiếc điện thoại
  • Bức ảnh thứ hai là chiếc ghế xoay
  • Bức ảnh thứ ba là hành động khuấy bột

2. Tiếng nào có vần oai? Tiếng nào có vần oay? Tiếng nào có vần uây?

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 136: oai, oay, uây

Hướng dẫn:

3. Tập đọc: Thám tử mèo

Mèo mơ làm thám tử. Nhưng đội thám tử chỉ tuyển những chú chó. Thấy mèo, họ nguây nguẩy bỏ đi. 

Mèo loay hoay nghĩ kế. Nó hóa trang thành chú cún và trúng tuyển.

Vào đội, mèo khám phá ra một vụ trộm lớn. Cả đội mừng công. Đúng lúc được nhà vua gắn huân chương, mèo khoái chí buột miệng kêu: “Meo!”.

Nhưng vì có tài, mèo vẫn được giữ lại. Nó còn lên chức đội trưởng.

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 136: oai, oay, uây

? Ý nào đúng:

a. Mèo được tuyển vào đội thám tử vì nó là mèo

b. Mèo được giữ lại ở đội thám tử vì nó có tài.

Hướng dẫn:

Ý đúng là: b. Mèo được giữ lại ở đội thám tử vì nó có tài.