[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 132: uênh, uêch

2

1. Làm quen

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 132: uênh, uêch

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là con chuột đang nói huênh hoang
  • Bức ảnh thứ hai là em bé vẽ nguệch ngoạc.

2. Tiếng nào có vần uênh? Tiếng nào có vần uêch?

Hướng dẫn:

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 132: uênh, uêch

3. Tập đọc: Bác nông dân và con gấu (2)

Gấu nghe vậy thì thích lắm. Nó há cái miệng rộng huếch, gật gù: “Được, được”. Rồi huênh hoang: “Sư tử còn phải sợ ta. Mi không giữ lời hứa, ta sẽ cho biết tay”.

Cải lớn, bác nông dân lấy phần củ trắng nõn nằm dưới đất, để lại ngọn và lá cho gấu. Gấu nếm lá cải, thấy đắng ngắt, tức mà không làm gì được.

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 132: uênh, uêch

? Vì sao gấu tức mà không làm được gì? Chọn ý đúng:

a. Vì bác nông dân khỏe hơn gấu

b. Vì bác nông dân đã làm đúng lời hứa

Hướng dẫn:

Em chọn ý đúng là: b. Vì bác nông dân đã làm đúng lời hứa