[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 131: oanh oach

0

1. Làm quen

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 131: oanh oach

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là những khoanh bánh tét
  • Bức ảnh thứ hai là các bác nông dân thu hoạch lúa

2. Tiếng nào có vần oanh? Tiếng nào có vần oach?

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 131: oanh oach

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần oanh là: doanh, toanh, oanh
  • Tiếng có vần oach là: hoạch.

3. Tập đọc: Bác nông dân và con gấu (1)

Một bác nông dân vào rừng cuốc đất, trồng cải củ. Mải gieo hạt, chợt ngoảnh lại, bác thấy một con gấu to lớn đang chạy tới. Gấu quát:

– Ai cho mi vào rừng của ta?

Bác nông dân rất sợ nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

 – Hãy để tôi gieo thêm ít cải khoảnh đất này. Lúc thu hoạch tôi chỉ lấy gốc. Tất cả phần còn lại thuộc về ông.

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 131: oanh oach

? Nói tiếp để hoàn thành câu bác nông dân nói với gấu:

  • Lúc thu hoạch, tôi chỉ lấy………
  • Tất cả phần còn lại ……………..

Hướng dẫn:

  • Lúc thu hoạch, tôi chỉ lấy gốc
  • Tất cả phần còn lại thuộc về ông