[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 130: oăng, oăc

0

1. Làm quen

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 130: oăng, oăc

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là con hoẵng
  • Bức ảnh thứ hai là ngoắc tay

2. Tìm từ ngữ ứng với hình

Hướng dẫn:

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 130: oăng, oăc

3. Tập đọc: Ai can đảm?

Ba bạn chơi trong sân.

Hoằng liến thoắng khoe khẩu súng nhựa. Thắng vung thanh kiếm gỗ: “Tớ chẳng sợ gì”. Tiến chưa kịp nói gì thì một đàn ngỗng đi vào sân. Chúng vươn cổ dài ngoẵng, kêu “quoàng quạc”, chúi mỏ về phía trước như định đớp bọn trẻ.

Hoằng ngoắc súng vào vai, bỏ chạy. Thắng nấp sau lưng Tiến. Tiến nhặt một cành cây, xua ngỗng. Đàn ngỗng quay đầu chạy miết.

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 130: oăng, oăc

? Thấy đàn ngỗng xuất hiện, ba bạn làm gì? Ghép đúng:

Hướng dẫn:

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 130: oăng, oăc