[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 97: ai, ay

1

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 97: ai, ay

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là con gà mái
  • Bức ảnh thứ hai là chiếc máy bay

2. Tiếng nào có vần ai? Tiếng nào có vần ay?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 97: ai, ay

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần ai là: nai, vải, cái chai
  • Tiếng có vần ay là: váy, máy cày, nhảy.

3. Tập đọc: Chú gà quan trọng (1)

Sáng sáng, gà trống gáy vang. Nghe tiếng gáy ai cũng tỉnh giấc. Vì thế, gà trống cho là mình rất quan trọng.

Chú ưỡn ngực, đi đi lại lại. Chú ra lệnh cho gà mái mơ: “Cô dọn cái rác này đi”. Tiếp đó, lại quay sang gà mái vàng: “Chị đã cho bọn trẻ ăn chưa?”.

Cứ thế, chú sai khiến, dạy dỗ tất cả.

? Những ý nào đúng?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 97: ai, ay

Hướng dẫn:

Những ý đúng là:

a. Gà trống cho là mình rất quan trọng.

c. Gà trống dạy dỗ, sai khiến tất cả.