[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 96: inh, ich

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 96: inh, ich

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là chiếc kính mắt
  • Bức ảnh thứ hai là quyển lịch để bàn

2. Tiếng nào có vần inh? Tiếng nào có vần ich?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 96: inh, ich

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần inh là: tính, vịnh
  • Tiếng có vần ich là: tích, chích, phích, kịch.

3. Tập đọc: ước mơ của tảng đá (2)

Nghe tảng đá tâm tình, bác gió kinh ngạc:

– Con lăn xuống biển là chìm đó.

Tảng đá vẫn năn nỉ:

– Con thích thế mà.

Bình minh lên. Ánh nắng ngập tràn biển rộng. Bác gió đành kênh tảng đá lên, hích một nhát. Tảng đá lăn lông lốc. Chỉ nghe một tiếng “ùm”, nó đã lăn xuống biển và mất tích.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 96: inh, ich

? Nói tiếp ý còn thiếu để hoàn thành sơ đồ tóm tắt truyện:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 96: inh, ich

Hướng dẫn:

1. Tảng đá nhờ gió lăn nó xuống biển -> 2. Gió can ngăn, nhưng đá vẫn năn nỉ -> 3. Gió đành kênh tảng đá lên, hích một nhát -> 4. Tảng đá lăn xuống biển và mất tích.