[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 95: ênh, êch

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 95: ênh, êch

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một con kênh
  • Bức ảnh thứ hai là con ếch

2. Tiếng nào có vần ênh? Tiếng nào có vần êch?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 95: ênh, êch

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần ênh là: chênh, bệnh, bênh
  • Tiếng có vần êch là: xếch, lệch.

3. Tập đọc: ước mơ của tảng đá (1)

Trên dốc đá ven biển có một tảng đá to. Trông nó xù xì, bạc phếch. Nó đứng chênh vênh như chỉ muốn lăn xuống biển. Quanh năm đứng một chỗ, tảng đá có vẻ buồn. Nhìn biển rộng mênh mông, nó thèm được như những cánh buồm lướt gió. 

Những tảng đá không thể tự đi. Nó nghĩ cách nhờ bác gió.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 95: ênh, êch

? Ý nào đúng?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 95: ênh, êch

Hướng dẫn:

Ý đúng là: b. Tảng đá thèm được như những cánh buồm.