[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 121: uân, uât

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 121: uân, uât

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một chiếc huân chương
  • Bức ảnh thứ hai là một xưởng sản xuất

2. Giúp thỏ đem cà rốt về hai nhà kho cho đúng

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 121: uân, uât

Hướng dẫn:

Quan sát các củ cà rốt ta chia như sau:

  • Nhà kho chứa củ cà rốt tiếng có vần uân là: mùa xuân, tuần tra, khuân vác.
  • Nhà kho chứa củ cà rốt tiếng có vần uât là: ảo thuật, mĩ thuật.

3. Tập đọc: Cáo và gà

Gà đang đi dạo trên đồng thì gặp cáo. Cáo ngọt ngào “Bạn đi chơi xuân à? Ôi, bạn thật tuấn tú! Tôi ôm bạn nhé!”.

Gà mải nghe nịnh, cáo lao tới ngoạm gà.

Mấy bác nông dân nhìn thấy, lao ra đuổi cáo.

Gà bảo cáo: “Anh nói hai ta là bạn thì họ sẽ không đuổi nữa”.

Cáo vừa mở miệng, gà đã bay tót lên cây.

Cáo uất quá nhưng không làm được gì.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 121: uân, uât

? Gà làm cách nào để thoát thân? Chọn ý đúng:

a. Gọi người đuổi đánh cáo

b. Lừa cáo mở miệng, bay đi.

Hướng dẫn:

Để thoát thân, gà đã: b. Lừa cáo mở miệng, bay đi.