[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 120: oăn, oăt

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 120: oăn, oăt

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một cô bé tóc xoăn
  • Bức ảnh thứ hai là một biển báo chỗ ngoặt

2. Tìm từ ngữ ứng với hình:

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 120: oăn, oăt

3. Tập đọc: Cải xanh và chim sâu

Sáng sớm, chim sâu bay đến vườn cải. Cải xanh làu bàu: “Để em ngủ”. Chim sâu buồn bã bay đi.

Nào ngờ, lũ sâu rủ nhau đến cắn cải xanh. Cải oằn mình chống đỡ. Lá cải ngoắt phải, ngoắt trái nhưng không đuổi được sâu. Cải rũ xuống, mềm oắt.

Chim sâu vội bay đến, thoăn thoắt bắt sâu. Cải không đau nữa. Từ đó, cải và chim sâu trở thành bạn thân.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 120: oăn, oăt

? Nói tiếp ý còn thiếu để hoàn thành sơ đồ tóm tắt truyện

Hướng dẫn:

1. Cải xanh ngái ngủ, xua chim sâu đi -> 2. Lũ sâu rủ nhau đến cải xanh -> 3. Chim sâu bay đến cứu cải xanh -> 4. Từ đó, cải xanh và chim sâu trở thành bạn thân.