[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 118: oam, oăm

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 118: oam, oăm

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là ảnh một chú chó đang ngoạm xương
  • Bức ảnh thứ hai là một chú chim có mỏ ngoằm.

2. Tiếng nào có vần oam? Tiếng nào có vần oăm?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 118: oam, oăm

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần oam là: nhoàm, ngoạm
  • Tiếng có vần oăm là: hoắm

3. Tập đọc: Mưu chú thỏ

Ở khu rừng nọ, mỗi ngày một chú thỏ phải nộp mạng cho hổ. Đến lượt thỏ, nó buồn bã đi lang thang. Thấy bóng mình dưới giếng, thỏ nghĩ ra một kế. Nó đến gặp hổ, nói: “Có một ông hổ khác đòi ăn thịt con”.

Hổ theo thỏ ra giếng. Thấy bóng mình dưới lòng giếng sâu hoắm, hồ gầm: “oàm…”.

Tiếng gầm dưới giếng vọng lên, hổ lao xuống. Thế là hết đời hổ ác.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 118: oam, oăm

? Vì sao hổ tự lao đầu xuống giếng? Chọn ý đúng:

a. Vì dưới giếng có con hổ khác

b. Vì nó tưởng dưới giếng có con hổ khác.

Hướng dẫn:

Hổ tự lao đầu xuống giếng vì:

b. Vì nó tưởng dưới giếng có con hổ khác.