[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 115: uy, uya

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 115: uy, uya

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là tàu thủy
  • Bức ảnh thứ hai là cảnh đêm khuya

2. Tiếng nào có vần uy? Tiếng nào có vần uya?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 115: uy, uya

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần uy là: khuy, ruy, huy, lũy
  • Tiếng có vần uya là: tuya

3. Tập đọc: Vườn hoa đẹp

Vườn nhà Thủy trồng rất nhiều hoa. Hoa cúc thúy đủ sắc màu. Hoa tuy líp đỏ mọng. Hoa giấy cánh mỏng như tờ pơ luya. Hoa thủy tiên cánh trắng, nhụy vàng. Hoa dạ hương càng về khuya càng thơm. Hoa bách nhật chỉ bằng cái khuy áo, tươi lâu ơi là lâu,… Mùa nào vườn cũng rực rỡ, ngát hương.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 115: uy, uya

? Nói về vẻ đẹp của một loài hoa.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 115: uy, uya

Hướng dẫn:

Chúng ta có thể chọn một trong các loại hoa sau:

  • Hoa tuy líp đỏ mọng
  • Hoa giấy cánh mỏng như tờ pơ luya.
  • Hoa thủy tiên cánh trắng, nhụy vàng.
  • Hoa dạ hương càng về khuya càng thơm.
  • Hoa bách nhật chỉ bằng cái khuy áo, thơm lâu ơi là lâu….