[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 114: uê, uơ

1

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 114: uê, uơ

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hoa huệ
  • Bức ảnh thứ hai là con voi đang huơ vòi

2. Xếp hoa vào hai nhóm

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 114: uê, uơ

Hướng dẫn:

  • Những bông hoa có tiếng chứa vần uê là: vạn tuế, xum xuê, thuế, Huế
  • Những bông hoa có tiếng chứa vần uơ là: huơ tay, thuở bé.

3. Tập đọc: Lợn rừng và voi

Lợn rừng lang thang trong rừng cây xum xuê.

Gặp voi vừa đi vừa huơ vòi, nó nghĩ: “Voi to nhưng ngờ nghệch lắm”. Thế là nó nhằm voi xông tới. Nào ngờ, voi huơ vòi nhấc bổng lợn lên, ném xuống vệ đường. 

Lợn sợ quá, chạy về mách mẹ. Mẹ nó hết hồn: “Đời thuở nào lợn thắng được voi! Con chớ tự kiêu mà hại thân”.

? Ghép đúng:

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 114: uê, uơ