[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 112: ưu, ươu

1

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 112: ưu, ươu

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là con cừu
  • Bức ảnh thứ hai là con hươu sao

2. Sút bóng vào hai khung thành cho trúng

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 112: ưu, ươu

Hướng dẫn:

Ta sút bóng vào hai khung thành như sau:

  • Khung thành vần ưu gồm có: quả lựu, ngải cứu và bưu điện.
  • Khung thành vần ươu gồm có: chim khướu, ốc bươu.

3. Tập đọc: Hươu, cừu, khướu và sói

Hươu ra suối chơi. Sói tò mò. Cừu thấy vậy, be to: “Có sói!”. Nghe tiếng cừu, hươu co giò chạy.

Sói thấy vậy, lao tới vồ cừu. Cừu kêu:

– Cứu tôi với!

Khướu đậu trên ngọn cây, thấy thế, la to:

– Hổ tới kìa!

Sói sợ hổ, bỏ cừu, chạy mất.

Hươu, cừu, khướu từ đó thân nhau.

? Ghép đúng: (hình trang 35 sgk)

Hướng dẫn:

Em thích nhất là con khướu. Vì nó vừa thông minh lại hót hay.