[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 109: iêu, yêu

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 109: iêu, yêu

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là chùm vải thiều
  • Bức ảnh thứ hai là con búp bê đáng yêu

2. Tiếng nào có vần iêu? Tiếng nào có vần yêu?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 109: iêu, yêu

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần iêu là: niêu, diều, tiêu, điệu, chiếu
  • Tiếng có vần yêu là: yêu, yểu.

3. Tập đọc: Ba lưỡi rìu (2)

Chàng tiều phu không nhận lưỡi rìu bạc là của mình.

Ông lão lại lặn xuống sông, mang lên một lười rìu vàng. Anh vẫn lắc đầu.

Cuối cùng, ông lão mang lên một lưỡi rìu sắt. Anh reo lên, nhận đó là chiều rìu yêu quý của mình.

Ông lão nói: “Ta là Bụt. Con túng thiếu mà không tham. Ta thưởng cho con hai lưỡi rìu vàng và bạc này.

? Sắp xếp các tranh theo đúng nội dung truyện.

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 109: iêu, yêu