[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 106: ao, eo

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 106: ao, eo

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là ngôi sao
  • Bức ảnh thứ hai là con mèo

2. Tiếng nào có vần ao? Tiếng nào có vần eo?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 106: ao, eo

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần ao là: gạo, táo, dao
  • Tiếng có vần eo là: kéo, dẻo, bèo

3. Tập đọc: Mèo dạy hổ

Biết mèo săn giỏi, hổ đến xin học. Mèo giao hẹn:

“Ta sẽ dạy. Nhưng anh không được bắt lũ thú nhỏ”.

Hổ đồng ý. Nhưng vừa học được cách vồ mồi, nó đã săn thỏ.

Thế là mèo không dạy hổ nữa.

Hổ nghĩ tài nó đã cao. Tối đó, nó chờ mèo đi qua, lao ra vồ. Mèo đã leo tót lên cây, bảo:

– Mẻo mèo meo! Ta có võ trèo, ta chưa dạy hổ.

? Chọn ý đúng?

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 106: ao, eo