[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 103: uôi, ươi

0

1. Làm quen

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là dòng suối
  • Bức ảnh thứ hai là hình một quả bưởi.

2. Tiếng nào có vần uôi? Tiếng nào có vần ươi?

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần uôi là: chuối, muỗi, muối,
  • Tiếng có vần ươi là: tươi, cười, cưỡi, lưới.

3. Tập đọc: Cá và chim

Cá bơi dưới suối, thấy chim hót trên cây, bèn rủ:

– Này bạn chim ơi!

Chim có biết bơi

Xuống đây mà chơi

Thích lắm! Thích lắm!

Chim trả lời:

– Ôi bạn cá ơi!

Chim không biết bơi

Chim có đôi cánh

Chim bay trên trời.

Cá nói:

– Không lo chim ơi!

Cá bơi dưới suối

Chim bay trên trời

Ta cùng đi chơi

Thích lắm! Thích lắm!

Thế rồi hai bạn cùng đi chơi.

? Ghép đúng:

Hướng dẫn: