[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 102: ui, ưi

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 102: ui, ưi

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình ngọn núi
  • Bức ảnh thứ hai là hình một em bé đang gửi thư

2. Tiếng nào có vần ui? Tiếng nào có vần ưi?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 102: ui, ưi

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần ui là: cúi, múi, túi, chui
  • Tiếng có vần ưi là: ngửi, cửi

3. Tập đọc: Hạt nắng bé con

Mẹ mặt trời thả hạt nắng xuống đất chơi.

Hạt nắng gặp bông hồng bị gãy cành đang sụt sùi khóc. Nó an ủi, rồi gửi tặng bông hồng chiếc khăn vàng óng. Nghe hạt mầm thì thầm, nó phả hơi ấm xuống đất. Thế là mầm cây đội đất nhô lên.

Khi mẹ mặt trời gọi, hạt nắng bám cánh tay hồng của mẹ về bên kia núi.

? Ghép đúng:

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 102: ui, ưi