[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 101: ôi, ơi

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 101: ôi, ơi

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là trái ổi
  • Bức ảnh thứ hai là hình một em bé đang bơi lội

2. Ghép chữ với hình cho đúng

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 101: ôi, ơi

3. Tập đọc: Ong và bướm

Con bướm trắng

Lượn vườn hồng

Gặp con ong

Đang bay vội

Bướm liền gọi

Rủ đi chơi

Ong trả lời

Tôi còn bận

Mẹ tôi dặn

Việc chưa xong

Đi chơi rong

Mẹ không thích.

? Vì sao ong không đi chơi cùng bướm? Chọn ý đúng?

a. Vì ong nghe lời mẹ, làm xong việc mới đi chơi

b. Vì ong không thích chơi với bướm

Hướng dẫn:

Ong không đi chơi cùng bướm vì: a. Vì ong nghe lời mẹ, làm xong việc mới đi chơi