[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 100: oi, ây

1

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 100: oi, ây

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là con voi con
  • Bức ảnh thứ hai là cây dừa

2. Tiếng nào có vần oi? Tiếng nào có vần ây?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 100: oi, ây

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần oi là: ngói, sói, còi
  • Tiếng có vần ây là: cấy, mây, dây

3. Tập đọc: Sói và dê

Dê con đang gặm cỏ, bỗng thấy sói ở ngay trước mặt. Dù rất sợ, dê vẫn bình tĩnh nói:

– Để bác ngon miệng, con hát tặng bác một bài nhé?

Sói đồng ý. Dê con bèn lấy hết sức hét: “Be…..be….”. Ông chủ đang ở gần đó nghe thấy, liền vác gậy chạy lại, nện sói một trận nên thân.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 100: oi, ây

? Sắp xếp các tranh theo đúng nội dung truyện

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 2 bài 100: oi, ây