[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 93: Ôn tập

0

1. Tập đọc: Lừa, thỏ và cọp (2)

Thỏ đến nhà cọp, thầm thì:

– Có con lừa nằm bê đường. Em buộc chân nó, bác tha về nhé?

Cọp đồng ý luôn.

Cọp và thỏ đến chỗ lừa. Thỏ vờ vịt buộc luôn bốn chân cọp. Lừa tha cọp về. Ông chủ vô cùng sửng sốt, phục lăn chú lừa. Từ đó, ông càng quý lừa hơn.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 93: Ôn tập

? Ý nào đúng:

a. Thỏ buộc 4 chân cọp. Lừa tha cọp về.

b. Thỏ buộc bốn chân lừa. Cọp tha lừa về.

Hướng dẫn:

Ý đúng là: a. Thỏ buộc 4 chân cọp. Lừa tha cọp về.