[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 91: ương, ươc

0

1. Làm quen

 [Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 91: ương, ươc

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là chiếc gương
  • Bức ảnh thứ hai là chiếc thước kẻ

2. Tiếng nào có vần ương? Tiếng nào có vần ươc?

 [Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 91: ương, ươc

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần ương là: sương, giường, trường
  • Tiếng có vần ươc là: lược, thược dược, rước

3. Tập đọc: Lừa, thỏ và cọp (1)

Ông chủ nọ có một con lừa. Lừa rất được việc nên ông chủ quý nó lắm. Nhưng muốn thử trí khôn của lừa, ông nhờ nó đi bắt về một con cọp.

Lừa nghĩ chr đã chán nó nên rất buồn, bèn bỏ đi. Trên đường, nó gặp thỏ. Thỏ thương lừa, hứa sẽ giúp.

? a. Nói tiếp:

  • Ông chủ nhờ lừa……
  • Thỏ thương lừa, hứa……

b. Nói lời thỏ chào và hỏi thăm khi gặp lừa.

Hướng dẫn:

a. Nói tiếp:

  • Ông chủ nhờ lừa đi bắt về một con cọp
  • Thỏ thương lừa, hứa sẽ giúp.

b. Nói lời thỏ chào và hỏi thăm khi gặp lừa.

Ví dụ: Thỏ nói: “Chào bác lừa, bác đang có chuyện gì mà buồn vậy, tôi có thể giúp gì cho bác?”