[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 90: uông, uôc

1

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 90: uông, uôc

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là chiếc chuông
  • Bức ảnh thứ hai là ngọn đuốc

2. Xếp hoa vào hai nhóm

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 90: uông, uôc

Hướng dẫn:

Quan sát các bông hoa hướng dương và chia thành hai nhóm như sau:

Bông hoa chứa tiếng có vần uông là: xuồng, luồng, buồng

Bông hoa chứa tiếng có vần uôc là: guốc, thuốc, buộc.

3. Tập đọc: Con công lẩn thẩn

Công cho rằng nó đẹp nhất trần gian.

Một hôm, công ưỡn ngực đến bên hồ. Nó bỗng nhận ra trong hồ có 1 con công khác.

Nó bèn sà xuống hồ để so sắc đẹp. Nhưng nó vừa xuống, con công kia đã biến mất. Công ngụp lặn tìm. Nó ướt nhẹp, rùn cầm cập.

Chim cuốc nhìn công, gật gù: “Đẹp mà chẳng khôn”.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 90: uông, uôc

? Ý nào đúng:

a. Con công trong hồ là một con công khác.

b. Con công trong hồ là bóng của con công trên bờ.

Hướng dẫn: 

Theo em, ý đúng là: b. Con công trong hồ là bóng của con công trên bờ.