[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 88: ung, uc

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 88: ung, uc

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là quả sung
  • Bức ảnh thứ hai là hoa cúc vàng

2. Tiếng nào có vần ung? Tiếng nào có vần uc?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 88: ung, uc

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần ung là: thùng, súng
  • Tiếng có vần uc là: nục, trúc, xúc.

3. Tập đọc: Hai con ngựa (1)

Bác nông dân nọ có một con ngựa tía, một con ngựa ô. Ngựa tía biếng nhác. Còn ngựa ô làm lụng vất vả. Một đêm, ngựa tía thắc mắc:

– Chị làm hùng hục như thế để làm gì?

Ngựa ô ngạc nhiên:

– Không làm thì ông chủ mắng.

– Chủ mà giục em làm, sem sẽ trốn.

Ngựa ô lẩm bẩm: “Có lí lắm”.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 88: ung, uc

? Ghép hình với chữ. Nói lại câu:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 88: ung, uc

Hướng dẫn:

  • Ngựa ô: chăm chỉ, nghe ngựa tía.
  • Ngựa tía: biếng nhác, thắc mắc “Chị vất vả làm gì?”.