[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 85: ông, ôc

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 85: ông, ôc

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một dòng sông
  • Bức ảnh thứ hai là một gốc đa

2. Tiếng nào có vần ông? Tiếng nào có vần ôc?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 85: ông, ôc

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần ông là: thông, đồng, ngỗng
  • Tiếng có vần ôc là: cốc, mộc, ốc.

3. Tập đọc: Qụa và công

Xưa kia, quạ và công trắng muốt. Một hôm, quạ rủ công làm đẹp.

Qụa trang điểm cho công. Xong nó nhìn công, gật gù:

– Đẹp quá! Giờ đến lượt tớ.

Chợt có tiếng lợn “eng éc”. Làng bên có cỗ. Qụa sốt ruột. Nó dốc hết lọ bột đen đã pha lên thân. Từ đó, quạ đen như than.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 85: ông, ôc

? Ghép đúng

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 85: ông, ôc