[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 84: ong, oc

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 84: ong, oc

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một quả bóng
  • Bức ảnh thứ hai là con sóc

2. Tiếng nào có vần ong? Tiếng nào có vần oc?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 84: ong, oc

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần ong là: chong chóng, ong, võng
  • Tiếng có vần oc là: cóc, đọc, ngọc.

3. Tập đọc: Đi học

Sóc, nhím và thỏ ngọc

Học lớp cô sơn ca

Bác ngựa đón từ nhà

Đưa cả ba đi học

 

Vó ngựa va lóc cóc

Xe cứ lăn bon bon

Chim chóc liệng vòng tròn

Hát ca vang rộn rã.

 

Đi học lắm sự lạ

Cha mẹ vẫn chờ mong

Ba bạn hứa trong lòng

Học tập thật chăm chỉ

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 84: ong, oc

? Nói lại các câu sau cho đủ ý:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 84: ong, oc

Hướng dẫn:

a. Sóc, nhím và thỏ nhọc đi học lớp cô sơn ca

b. Bác ngựa đưa cả ba bạn đi học

c. Ba bạn hứa học tập thật chăm chỉ.