[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 83: iêng, yêng, iêc

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 83: iêng, yêng, iêc

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một người đang gõ chiêng
  • Bức ảnh thứ hai là con yểng
  • Bức ảnh thứ ba là xiếc chú gấu đi xe đạp

2. Tiếng nào có vần iêng? Tiếng nào có vần iêc?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 83: iêng, yêng, iêc

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần iêng là: riềng, khiêng, giếng
  • Tiếng có vần iêc là: diệc, diếc, tiệc.

3. Tập đọc: Cô xẻng siêng năng

Cô xẻng làm việc rất siêng năng. Có lần, chị gió hăm hở dọn đỡ cô. Chả ngờ, gió làm rác văng khắp chốn. Chị gió buồn lắm.

Nhìn chị gió ủ rũ, cô xẻng nhẹ nhàng:

– Chị chớ buồn. Chị luôn giúp nhà ta mát mẻ mà.

Chú yểng nghe thế thì lem lém:

– Em siêng năng, chị chăm chỉ.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 83: iêng, yêng, iêc

? Ghép đúng:

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 83: iêng, yêng, iêc