[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 78: ăng, ăc

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 78: ăng, ăc

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một búp măng
  • Bức ảnh thứ hai là con tắc kè

2. Tiếng nào có vần ăng? Tiếng nào có vần ăc?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 78: ăng, ăc

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần ăng là: răng, găng, nắng, vằng
  • Tiếng có vần ăc là: xắc, lắc, vặc.

3. Tập đọc: Cá măng lạc mẹ (1)

Ở biển lớn, có một chú cá măng nhỏ. Sáng sáng, mẹ dẫn chú đi kiếm ăn.

Một hôm, mưa to gió lớn, cá măng lạc mẹ. Cá măng lo lắng lắm. Chú đang cố tìm mẹ thì từ đằng xa, chợt hiện ra một con cá mập. Mồm cá mập há to, răng sắc nhọn, lởm chởm.

? Những ý nào đúng?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 78: ăng, ăc

Hướng dẫn:

Đọc lại bài đọc, chúng ta thấy ý đúng đó là:

a. Một hôm mưa gió, cá măng lạc mẹ

c. Cá măng chợt gặp cá mập