[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 76: ươn, ươt

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 76: ươn, ươt

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một con lươn
  • Bức ảnh thứ hai là một người đang chơi lướt ván

2. Giúp thỏ đem cà rốt về hai nhà kho cho đúng

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 76: ươn, ươt

Hướng dẫn:

Chúng ta chia cà rốt về hai kho như sau:

  • Kho cà rốt có vần ươn là: vượn, vườn
  • Kho cà rốt có vần ươt là: trượt, vượt, mượt.

3. Tập đọc: Lướt ván

Cún, thỏ và vượn ra biển

Biển đẹp quá. Trên bờ, lũ chuột trượt ván, nô đùa ầm ĩ.

Trên mặt biển, bọn cá chồn hăm hở lướt đi. Đến lượt cún, nó lướt như múa lượn. Vượn chưa dám ra xa. Thỏ sợ ướt, ở trên bờ cổ vũ. 

Gần trưa, ba bạn về nhà. Ra biển thú vị thật!

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 76: ươn, ươt

? Ghép đúng:

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 76: ươn, ươt