[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 73: uôn, uôt

1

1.  Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 73: uôn, uôt

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một chú chuồn chuồn
  • Bức ảnh thứ hai là một chú chuột

2. Tiếng nào có vần uôn? Tiếng nào có vần uôt?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 73: uôn, uôt

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần uôn là: chuồn, cuộn, buồn
  • Tiếng có vần uôt là: vuốt, tuốt

3. Tập đọc: Chuột út (1)

Mẹ bận làm bếp. Chuột út buồn, lũn cũn đi ra sân. Đến trưa, về nhà, nó ôm mẹ, kể:

– Mẹ ạ, trên sân có một con thú dữ lắm. Mũ nó đỏ, mỏ nhọn, mắt thô hố. Nó quát rõ to, con sợ quá.

Chuột mẹ đáp:

– Con thú đó rất hiền. Nó chỉ muốn đùa con.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 73: uôn, uôt

? Đố em: Con thú “dữ” chuột út gặp là con gì?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 73: uôn, uôt

Hướng dẫn:

Đọc trong bài đọc ta thấy, chuột út đã gặp con vật có mũ đỏ, mỏ nhọn, mắt thô hố => Đó chính là con gà trống.