[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 72: un, ut, ưt

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 72: un, ut, ưt

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là vòi phun nước
  • Bức ảnh thứ hai là chiếc bút
  • Bức ảnh thứ ba là mứt

2. Tiếng nào có vần un? Tiếng nào có vần ut? Tiếng nào có vần ưt?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 72: un, ut, ưt

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần un là: lùn, cún
  • Tiếng có vần ut là: cút, bụt
  • Tiếng có vần ưt là: nứt, sứt.

3. Tập đọc: Làm mứt

Thỏ rủ cún làm mứt cà rốt.

Cún đun bếp, lửa ngùn ngụt, thỏ la:

– Lửa to quá! Rút bớt lửa đi!

– Bạn la to làm tớ sợ quá. – Cún phàn nàn.

Thỏ nhỏ nhẹ:

– Làm mứt cần nhỏ lửa, cún à.

– Thế à? Cảm ơn thỏ nhé.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 72: un, ut, ưt

? Ghép đúng (hình trang 131 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 72: un, ut, ưt