[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 71: ơn, ơt

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 71: ơn, ơt

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là chú chim sơn ca
  • Bức ảnh thứ hai là hình ảnh chiếc vợt

2. Tiếng nào có vần ơn? Tiếng nào có vần ơt?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 71: ơn, ơt

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần ơn là: lợn, sơn, thờn bơn, cơn
  • Tiếng có vần ơt là: thớt, ớt.

3. Tập đọc: Sơn và Hà

Giờ kiểm tra. Sơn vừa chép đề vừa lẩm nhẩm: “Giỏ có 8 con cá thờn bơn. Cho bớt 5 con, còn 4”. Hà thì thầm: “Còn 3 chứ?”.

Cô Yến đến bên Hà:

– Hà để bạn tự làm đi.

Hà lễ phép:

– Dạ.

Sơn ngẫm nghĩ. Em chợt nhớ ra và nắn nót viết: ” 8 – 5 = 3″.

? Ý nào đúng?

Cô Yến đề nghị Hà:

  • a. Để bạn Sơn tự làm
  • b. Giúp bạn Sơn

Hướng dẫn: 

Đọc lại bài tập đọc, chúng ta chọn đáp án đúng là:

Cô Yến đề nghị Hà: b. Giúp bạn Sơn