[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 70: ôn, ôt

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 70: ôn, ôt

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình ảnh thôn xóm ở làng quê
  • Bức ảnh thứ hai là một cột cờ nằm cao trên quả đồi.

2. Tiếng nào có vần ôn? Tiếng nào có vần ôt?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 70: ôn, ôt

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm theo ta phân loại như sau:

  • Tiếng có vần ôn là: đôn, chồn, trốn
  • Tiếng có vần ôt là: rốt, lốt, thốt nốt.

3. Tập đọc: Nụ hôn của mẹ

Chi bị sốt. Mẹ đưa bé lên trạm y tế. Cô y tá tiêm cho Chi. Chi vẫn nằm thiêm thiếp. Mẹ hôn lên trán Chi. Nụ hôn của mẹ thật ấm áp. Chi từ từ mở mắt, thì thầm:

– Mẹ à, con chả ốm nữa.

Mẹ sờ trán Chi. Bé đã hạ sốt.

? Ghép đúng (hình trang 127 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 70: ôn, ôt