[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 67: on, ot

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 67: on, ot

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hai mẹ con
  • Bức ảnh thứ hai là một chú chim đang hót

2. Tìm từ ngữ ứng với mỗi hình

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 67: on, ot

3. Tập đọc: Mẹ con cá rô (1)

Rô mẹ đi kiếm ăn, dặn con:

– Con ở nhà, chớ đi xa nhé.

Rô con “dạ” rõ to.

Mẹ vừa đi, rô con liền tót ra ngõ. Nó rủ cá cờ lên bờ xem có gì lạ. Cá cờ can:

– Mẹ bạn dặn chớ đi xa nhà mà.

Rô con đáp:

– Bờ hồ gần lắm.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 67: on, ot

? a. Ý nào đúng?

Rô mẹ vừa đi:

  • Rô con đã rủ cá cờ lên bờ.
  • Cá cờ đã rủ rô con đi xa.

b. Lẽ ra trước khi đi chơi, rô con phải xin phép mẹ như thế nào?

Hướng dẫn:

a. Đọc lại bài tập đọc, ta thấy ý đúng là:

Rô mẹ vừa đi: Rô con đã rủ cá cờ lên bờ.

b. Lẽ ra, trước khi đi chơi, rô con phải xin phép mẹ: Con xin phép mẹ cho con đi chơi với bạn cá cờ, con hứa sẽ chơi ngoan và chỉ đi gần nhà thôi ạ!