[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 66: yên, yêt

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 66: yên, yêt

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một chiếc yên ngựa
  • Bức ảnh thứ hai là hòn đảo của Việt Nam có tên Nam Yết

2. Tìm tiếng có vần yên, tiếng có vần yêt?

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 66: yên, yêt

3. Ghi nhớ

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 66: yên, yêt

4. Tập đọc: Nam Yết của em

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 66: yên, yêt

? Nói điều em biết về đảo Nam Yết qua một số tấm ảnh.

Hướng dẫn:

Ảnh 1:

a. Đảo Nam Yết nằm ở giữa biển Đông rộng lớn.

b. Nam Yết như nét chấm nhỏ trên bản đồ Việt Nam

Ảnh 2:

a. Đảo Nam Yết từ lâu đã thuộc chủ quyền của Việt Nam

Ảnh 3:

a. Nam Yết có nhà cửa

b. Nam Yết có đèn biển

Ảnh 4:

a. Các chiến sĩ coi đảo Nam Yết như là nhà ở của mình

Ảnh 5:

a. Đảo Nam Yết là bộ phận cơ thể của Việt Nam