[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 61: ên, êt

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 61: ên, êt

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một chiếc tên lửa
  • Bức ảnh thứ hai là không khí gia đình ngày tết

2. Tìm tiếng có vần ên, tiếng có vần êt

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 61: ên, êt

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có vần ên là: nến, bến, nhện, sên
  • Tiếng có vần êt là: tết, kết, rết

3. Tập đọc: Về quê ăn tết

Nhà Bi về quê ăn Tết. Xe về bến chậm. Mẹ phàn nàn: “Chậm như sên”.

Đêm 30, cả nhà làm lễ bên nhà thờ. Bố lầm rầm khấn. Bà chấm chấm khăn lên mắt. Cả năm bà đã chờ nhà Bi về sum họp bên mâm cơm Tết.

? Nói tiếp:

  • a. Nhà Bi về quê ……
  • b. Đêm 30, cả nhà Bi………

Hướng dẫn:

  • a. Nhà Bi về quê ăn Tết
  • b. Đêm 30, cả nhà Bi làm lễ bên bàn thờ.