[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 60: en, et

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 60: en, et

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một chiếc xe ben
  • Bức ảnh thứ hai là một chú vẹt

2. Xếp trứng vào hai rổ cho đúng

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 60: en, et

Hướng dẫn:

Quan sát các quả trứng ta chia thành 2 nhóm như sau:

  • Rổ trứng chứa vần en là: khen, rèn, đèn
  • Rổ trứng chứa vần et là: quét, hét, mẹt

3. Tập đọc: Phố lò Rèn

Nhà Bi ở phố Lò Rèn. Xưa kia cả phố làm nghề Rèn. Giờ chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ.

Giữa phố xá nhà cửa san sát mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê. Búa đập chan chát. Bễ thở phì phò. Lửa than khét lẹt.

? Ý nào đúng?

a. Giờ thì cả phố làm nghề rèn

b. Lò rèn ở phố đỏ lửa như chợ ở quê.

Hướng dẫn:

Đọc kĩ lại bài tập đọc ta chọn đáp án đúng là:

b. Lò rèn ở phố đỏ lửa như chợ ở quê.