[Cánh diều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 59: ân, ât

0

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 59: ân, ât

Hướng dẫn:

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là một chiếc cân sức khỏe
  • Bức ảnh thứ hai là hình trò chơi đấu vật

2. Sút bóng vào hai khung thành cho trúng

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 59: ân, ât

Hướng dẫn:

Quan sát tên các quả bóng chúng ta sút như sau:

  • Khung thành có vần ân: sân, phấn, mận
  • Khung thành có vần ât: đất, lật đật, mật, tất.

3. Tập đọc: Chủ nhật

Chủ nhật, bố mẹ Bi ở nhà. Mẹ làm phở bò. Bố giặt giũ. Bi chi gà ăn. Bé Li rửa mặt, rửa chân cho búp bê.

Cả nhà ăn phở. Mẹ ăn chậm nhất vì vừa ăn vừa cho bé Li ăn.

Bi phụ bố rửa bát. Mẹ thì xem vở của Bi, gật gù: “Bi khá lắm”.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 59: ân, ât

? Ghép đúng:

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 59: ân, ât